• latw-102-10
    Sardeis’ten Attika malı siyah figürlü kase: şeritli skyphos No. 102. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)
  • latw-102-20
    Attika malı siyah figürlü şeritli skyphos, cizim. (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

Attika malı siyah figürlü şeritli skyphos

Dönem
MÖ 6.yy ortaları, Lidya
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 6548
Müze Envanter No.
6548
Sardeis veya Müze Env. No.
P84.057
Malzeme
Pişmiş toprak
Eserin Türü
Seramik
Seramiğin Şekli
Şeritli Skyphos
Seramik Mal Grubu
Attika Siyah Figür
Pottery Attribution
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
MMS
Açma
MMS-I 84.1
Locus
MMS-I 84.1 Locus 34
Koordinatlar
E145.7 - E149 / S67.2 - S70 *100.46 - 100.43
Tanım
Attika malı siyah figürlü şeritli skyphos. Geniş, alçak, dışa eğik diplidir. Derin gövde, hafifçe içe gömülü, içte keskin dönüşlü silmeli dışa eğik dudaklıdır. İki yatay kulbu vardır. Şeritte: A kısmı: Palmetlerle sınırlanan, birbirine bakan ince çizilmiş 2 adet panter. B kısmı: A'ya benzer, ama palmetlerin ve panterlerin sadece alt kısımları korunagelmiştir. Gövdenin alt kısmında saklı şerit bulunur. Parçalar birleştirilmiş, gövdenin üst kısmına ait bir parça eksiktir. J.T. Haldenstein tarafından CP10252 Louvre Grubu'na atfedilir. Yükseklik 0.096 m; ağız çapı 0.141 m.
Yorum
Bir Lidya evinde (Alan 1, 16, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 75, 81, 87, 88, 96, 97, 100, 103, 137, 138 ile), başka bir Attika malı siyah figürlü vazo (No. 103) ile beraber bulunmuştur. Bu iki tüm ve birbirine yakın tarihe ait kaplardan No 102, en geç MÖ 6. yüzyıl ortasına tarihlenebilmektedir. Diğeri de bundan daha geç bir döneme tarihlenemez. Bunlar evlerin ve dolayısıyla surun tahrip edildiği tarihi verebilen en önemli kanıtlar arasındadır. Söz konusu tahrip tabakası Persli Kyros'un Sardeis'i işgal ettiği dönem olarak belirlenmiştir (bakınız; Cahill, “Sardeis'te Pers Tahribi”). Atina çömlekleri Sardeis'e bu kabın yapılmasından ancak bir kuşak önce ithal edilmeye başlanmıştır.
Ayrıca bakınız
Greenewalt, “Lidya Çanak Çömleğı”; Cahill, “Sardeis Şehri”; Cahill, “Pers Tahribi”. Bkz.: M10 Cat. Att 85
Kaynakça
Ramage 1986; Greenewalt et al. 1987, 28, n. 17, Şek. 13; Schaeffer et al. 1997, Att. 85; Dedeoğlu 2003, 30, Şek.; Cahill ve Kroll 2005, 599, no. 2, Şek. 15b.
Yazar
NDC