• latw-87-1
    Pyksis. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Pyksis

Dönem
MÖ 6.yy ortaları, Lidya
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 8384
Müze Envanter No.
8384
Sardeis veya Müze Env. No.
P86.047
Malzeme
Pişmiş toprak
Eserin Türü
Seramik
Seramiğin Şekli
Pyksis
Seramik Mal Grubu
Lidya Günlük Kullanım Kabı
Pottery Attribution
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
MMS
Açma
MMS-I 86.1
Locus
MMS-I 84.1 Locus 34
Koordinatlar
E150 - E151.5 / S69.5 - S71.2 *100.3 - 100.25
Tanım
Lidya pyksisi. Oldukça dar halka dip, merkezi silindirik gövde ayrıca yapılmış ve kaba sonradan eklenen meyilli silmelerle konik biçimli omuzdan ve gövdenin alt kısmından ayrılır. Kare ağızlı, alçak, dikey boyun. Omuzda iki sepet kulba ait izler. Boyun ve gövdenin alt kısmı kalın, mat turuncumsu astarlı, yanarak kahverengiye dönmüş; gövdenin ortasında ve omuzda krem rengi beyaz astar, omuzda mor renk astarla dış hatları belirtilmiş büyük üçgen motifler, gövdenin silindirik orta kısmında birbirini diagonal kesen, çeşitli permutasyonlar halinde düzenlemiş iki sıra metop. Parçalardan tümlenmiş, dibin 1/4'ü, gövdenin 3/4'ü ve boynu korunagelmiş; kulplar eksik. Boyunda bezeme olmaması kapaklı tasarlandığını düşündürür. Yükseklik 0.225 m; çap 0.240 m.
Yorum
Lidya'nın “pyksis”i aynı adı taşıyan Yunan formundan oldukça farklı bir vazodur. Vazo isimlerin genellikle modern çağlarda verildiğini ve bu isimlerin antik dönem terminolojisini çok fazla yansıtmadığını unutmamak gerekir. Lidya'da oldukça nadir görülen bir formdur, kozmetik veya kişisel eşyaları saklama amaçlı kullanılmış olabilir. Sardeis'te ele geçen tüme en yakın kaplardan olan bu örnek MÖ 6. yüzyılda yanan bir evden ele geçmiştir (Alan 1, 16, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 75, 81, 88, 96, 97, 100, 102, 103, 137, 138 ile); ne yazık ki aynı kontekstte kullanımına ilişkin fikir verebilecek herhangi bir kanıta rastlanmamıştır.
Ayrıca bakınız
Greenewalt, “Lidya Çanak Çömleğı”.
Kaynakça
Greenewalt et al. 1990, 154, n. 30, Şek. 20; Cahill ve Kroll 2005, 601.
Yazar
NDC