Arama hakkında

Bu alan, Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından yayınlanmış eserleri arama yapmanıza ve bunlarla ilgili bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Şu anda (2021), veri tabanı “Lidyalılar ve Dünyaları” (Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum, İstanbul, 2010) sergisinde ve kataloğunda yer alan eserleri; Judith Schaeffer, Nancy Hirschland Ramage, ve Crawford H. Greenewalt, jr., Sardis M10: Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery; Jane Evans, Sardis M13: Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts; Georg Petzl, Sardis M14: Greek and Latin Inscriptions, Part II: Finds from 1958 to 2017; G.M.A. Hanfmann ve N.H. Ramage, Sardis R2: Sculpture from Sardis: The Finds through 1975; ve A. Ramage, N.H. Ramage, ve Gül Gürtekin-Demir, Sardis R8: Ordinary Lydians at Home: The Lydian Trenches of the House of Bronzes and Pactolus Cliff at Sardis içermektedir.

Tümünü Sil

Aşağıdaki listeden eserin türünü seçiniz. Daha ayrıntılı arama için belli türlerin (Heykeltraşi, Madeni Eser, Pişmiş Toprak, Mimari Levha, Seramik, Sikke) alt türlerini (Seramiğin şekli ve mal grubu; Sikkenin değer birimi ve Darp Edildiği Yer) seçebilirsiniz.

Arama seçenekleri: Sikke

Arama seçenekleri: Yazıt

Aşağıdaki listeden yazıtın dilini seçiniz.

Arama seçenekleri: Madeni Eser

Arama seçenekleri: Seramik

Arama seçenekleri: Heykel

Arama seçenekleri: Pişmiş Toprak Mimari Levha

Aşağıdaki listeden bir malzeme seçiniz.

Aşağıdaki listeden bir müze seçiniz.

Aşağıdaki listeden Sardeis CATNUM (Kazı envanter no.) seçiniz. CATNUM, eserin türü, bulunduğu yıl, ve sıra no.’dan birleştirilmektedir. BI = Kemik (Bone Implement); G = Cam (Glass); J = Takı (Jewelry); L = Kandil (Lamp); M = Madeni (Metal); NoEx = kazıdan olmayan (not excavated); Org = Organik (Organic); P = Seramik (Pottery); S = Heykeltraşi (Sculpture). Sikkeler ya yıl ve sıra no., yada yıl, C, ve sıra no. sayılır. Şu anda (Şubat 2020) bu tam bir liste vermiyor, sadece ilk 99 sayı; belirli bir CATNUM'u bulmak için lütfen sayfanın üst kısmındaki tam metin aramasını kullanın.

Aşağıdaki listeden bir tarihsel dönemi seçiniz. Note that periods are defined culturally rather than politically, so Lydian (rather than Archaic) refers to the period ca. 800 BC - ca. 547 BC; Late Lydian or Persian (rather than Late Archaic or Classical) from ca. 547 until ca. 330 BC; Hellenistic until the earthquake of 17 AD; Roman and Late Roman continue until the early 7th century AD, except for coins where, as traditional, Prof. Evans begins the Byzantine period in the 6th century.

Aşağıdaki listeden yayının adını seçiniz. LATW = Lydians and Their World (2010). R2 = Hanfmann and Ramage, Sculpture from Sardis (1978). R8 = A. Ramage, N.H. Ramage, ve Gül Gürtekin-Demir, Sardis R8: Ordinary Lydians at Home: The Lydian Trenches of the House of Bronzes and Pactolus Cliff at Sardis (2021). M10 = Schaeffer, Ramage, and Greenewalt, The Corinthian, Attic, and Pottery from Sardis (1997). M13 = Evans, Coins from the Excavations at Sardis, 1973-2013 (2018). M14 = Petzl, Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II (2019).

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

10632 adet sonucu gösteriyor:  
 • Karbonlaşmış gıda maddeleri
  Karbonlaşmış gıda maddeleri

  LATW Cat. 69

  Organik

  Organik

  MÖ 6.yy ortası (Lidya)

  MMS-I kazı sektöründe (Cahill, “Sardeis Şehri”), Lidya evlerinde bulunan karbonlaşmış gıda maddeleri örnekleri, Alan 1, 3 ve 4-6. Antik dönemin en önemli besin ürünlerinden olan buğday ve arpa ile küçük nohut ve karbonlaşmış sarımsak.

 • Sandal biçimli, akıtacaklı vazo
  Sandal biçimli, akıtacaklı vazo

  LATW Cat. 70

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 600-550 civarı (Lidya)

  Kırık ve onarılmış; vazonun eksik bir ucu restore edilmiş. Antik dönemde kırılmış ve tamir edilmiştir (tamir delikleri). Dışta: İki sıra oryantalizan bezeme; üst sırada tavşan kovalayan tazı, diğer taraftaysa biri buzağı emziren üç inek; alt sırada b...

 • Su yılanlı lebes
  Su yılanlı lebes

  LATW Cat. 71

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 600-550 civarı (Lidya)

  Kırık, birleştirilmiş. Antik dönemde kırılmış ve onarım görmüştür (su yılanları arasında tamir delikleri). Ağızda, simetrik yerleştirilmiş dört adet tutamak (ikisi korunagelmiş, diğer üçüncünün varlığı geride kalan izi sayesine bilinmekte); yassı, dü...

 • Dalgalı çizgili amphora
  Dalgalı çizgili amphora

  LATW Cat. 72

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Büyük, dalgalı çizgili amphora. Küçük, halka dip, oval formlu gövde, kalınlaştırılmış dudaklı hafif dışa eğik boyunludur. 2 kulb vardır. Boyunda dalga çizgili; iki kalın bölme, şerit kulpları çevreler; omuzlarda simetrik S-biçimli filizlerden bezeme;...

 • Destekli krater
  Destekli krater

  LATW Cat. 73

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Pişmiş toprak destekli krater. Küçük, dışa eğik halka dipli. Oval gövde, geniş ağızlı, kısa dışa eğik boyun, yatay şekilde dışa çekik ağızlıdır. Omuzdan ağza iki dikey ilmek kulp, ağzın hemen yukarısında çıkıntı yapar. Altta cidar oldukça ince, üstte...

 • Oinokhoe
  Oinokhoe

  LATW Cat. 74

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Pişmiş toprak, küresel, yonca ağızlı oinokhoe. Halka dipli, küresel gövdeli, alçak boyunlu, yonca ağızlıdır. Boyun altında silme mevcuttur. Bir yuvarlak kulp, ağız kenarıyla yatay olarak birleşir. Boynun dış ve iç yüzeyi tümüyle ince, hafif damarlı k...

 • Oinokhoe
  Oinokhoe

  LATW Cat. 75

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Pişmiş toprak, yonca ağızlı oinokhoe. Yassı, düz dipli, oval gövdeli, yonca ağızlı silindirik boyun. İnce, ağız kenarından yükselen şerit kulplu. Çarkta gayet özensiz bir şekilde döndürülmüş. Omuzda kısa kalın biçimde yükselen taç yapraklı; kulp, iki...

 • Matara
  Matara

  LATW Cat. 76

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Büyük, pişmiş toprak şişe, yatay durması için tasarlanmış. İki parça halinde yapılan lens biçimli gövde, özenle birleştirilmiş. Alt yüzey nerdeyse düz, yukarısı dış bükey. Hafif kalınlaştırılmış ağızlı boyun gövdenin bir kenarıyla birleşir, hafif yuk...

 • Damarlı sırlı skyphos, saklı şeritli
  Damarlı sırlı skyphos, saklı şeritli

  LATW Cat. 77

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Pişmiş toprak skyphos. İnce cidarlı, konik biçimli dip, şişik gövde, düz ağza doğru içe döner. Hafifçe yukarı kıvrılan iki yatay kulp. İçte ve dışta hafif mat damarlı sır, kulplar boyasız bırakılmış. Dibin altında, dışta kulpların aşağısında, içte ağ...

 • Damarlı sırlı skyphos, saklı şeritli
  Damarlı sırlı skyphos, saklı şeritli

  LATW Cat. 78

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Pişmiş toprak skyphos. Konik biçimli dip, hafif kavisli gövde üst kısımına doğru içe döner; düz ağız. İki yatay ilmek kulplu. İçte ve dışta kulplardaki saklı şeritler haricinde, tüm yüzey damarlı sırlı. İçte, ağız altında ve en altta, dışta saklı şer...

 • Damarlı sırlı skyphos, saklı şeritli
  Damarlı sırlı skyphos, saklı şeritli

  LATW Cat. 79

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Beyaz şeritli, pişmiş toprak skyphos. Konik biçimli dip, hafif kavisli gövde üstte hafifçe içe döner; yalın ağız. İki yatay ilmek kulp. Dış ve iç kalın parlak sırlı boya ile belirgin hatlı olarak boyanmış. Kulpta saklı şerit yok. Dibin aşağı kısmında...

 • Damarlı sırlı küçük skyphos
  Damarlı sırlı küçük skyphos

  LATW Cat. 80

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Küçük, siyah, pişmiş toprak skyphos. Konik biçimli dip, hafif kavisli gövde üstte içe doğru kavis yapar; yalın ağızlıdır. İki yatay ilmek kulbu vardır. İçte ve dışta, kulp kısmını da içeren alanda siyah, hafif damarlı sırıdır. İçte ve dışta, ağzın he...