Arama hakkında

Bu alan, Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından yayınlanmış eserleri arama yapmanıza ve bunlarla ilgili bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Şu anda (2021), veri tabanı “Lidyalılar ve Dünyaları” (Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Museum, İstanbul, 2010) sergisinde ve kataloğunda yer alan eserleri; Judith Schaeffer, Nancy Hirschland Ramage, ve Crawford H. Greenewalt, jr., Sardis M10: Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery; Jane Evans, Sardis M13: Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts; Georg Petzl, Sardis M14: Greek and Latin Inscriptions, Part II: Finds from 1958 to 2017; G.M.A. Hanfmann ve N.H. Ramage, Sardis R2: Sculpture from Sardis: The Finds through 1975; ve A. Ramage, N.H. Ramage, ve Gül Gürtekin-Demir, Sardis R8: Ordinary Lydians at Home: The Lydian Trenches of the House of Bronzes and Pactolus Cliff at Sardis içermektedir.

Tümünü Sil

Aşağıdaki listeden eserin türünü seçiniz. Daha ayrıntılı arama için belli türlerin (Heykeltraşi, Madeni Eser, Pişmiş Toprak, Mimari Levha, Seramik, Sikke) alt türlerini (Seramiğin şekli ve mal grubu; Sikkenin değer birimi ve Darp Edildiği Yer) seçebilirsiniz.

Arama seçenekleri: Sikke

Arama seçenekleri: Yazıt

Aşağıdaki listeden yazıtın dilini seçiniz.

Arama seçenekleri: Madeni Eser

Arama seçenekleri: Seramik

Arama seçenekleri: Heykel

Arama seçenekleri: Pişmiş Toprak Mimari Levha

Aşağıdaki listeden bir malzeme seçiniz.

Aşağıdaki listeden bir müze seçiniz.

Aşağıdaki listeden Sardeis CATNUM (Kazı envanter no.) seçiniz. CATNUM, eserin türü, bulunduğu yıl, ve sıra no.’dan birleştirilmektedir. BI = Kemik (Bone Implement); G = Cam (Glass); J = Takı (Jewelry); L = Kandil (Lamp); M = Madeni (Metal); NoEx = kazıdan olmayan (not excavated); Org = Organik (Organic); P = Seramik (Pottery); S = Heykeltraşi (Sculpture). Sikkeler ya yıl ve sıra no., yada yıl, C, ve sıra no. sayılır. Şu anda (Şubat 2020) bu tam bir liste vermiyor, sadece ilk 99 sayı; belirli bir CATNUM'u bulmak için lütfen sayfanın üst kısmındaki tam metin aramasını kullanın.

Aşağıdaki listeden bir tarihsel dönemi seçiniz. Note that periods are defined culturally rather than politically, so Lydian (rather than Archaic) refers to the period ca. 800 BC - ca. 547 BC; Late Lydian or Persian (rather than Late Archaic or Classical) from ca. 547 until ca. 330 BC; Hellenistic until the earthquake of 17 AD; Roman and Late Roman continue until the early 7th century AD, except for coins where, as traditional, Prof. Evans begins the Byzantine period in the 6th century.

Aşağıdaki listeden yayının adını seçiniz. LATW = Lydians and Their World (2010). R2 = Hanfmann and Ramage, Sculpture from Sardis (1978). R8 = A. Ramage, N.H. Ramage, ve Gül Gürtekin-Demir, Sardis R8: Ordinary Lydians at Home: The Lydian Trenches of the House of Bronzes and Pactolus Cliff at Sardis (2021). M10 = Schaeffer, Ramage, and Greenewalt, The Corinthian, Attic, and Pottery from Sardis (1997). M13 = Evans, Coins from the Excavations at Sardis, 1973-2013 (2018). M14 = Petzl, Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II (2019).

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

Sardeis’te bulunan eserlerin stratigrafik konteks (buluntu yeri) bilgileri kademeli olarak detaylandırılarak kaydedilir. En genel Yerleşimdir (Sardeis, Gordion, Efes, vb.). Alan (Sektör), Sardeis’in geniş bir alanına işaret eder. Açmalar yıllık kazılan bölümleri (günümüzde kullanılan) ya da Sektörlerin daha belirgin bir bölümünü (önceki dönem kazılarında) gösterirler. Locus tek bir stratigrafik ünitedir: belli bir toprak kalıntı, bir tahribat seviyesi, bir mezar, bir çöplük gibi. Örnek olarak, “MMS-I 84.1 Locus 34”, MMS Sektöründeki sur duvarı içerisinde bulunan Lidya evin bir odanın yoğun Lidya seramik ve başka eserleri içeren tahribat tabakasıdır. Sektörlerin listesi için, bakınız Hanfmann and Waldbaum: A Survey of Sardis and the Major Monuments Outside the City Walls (Sardis R1, 1975), 13-16.

10632 adet sonucu gösteriyor:  
 • Kanatlı atlı pişmiş toprak sima parçası
  Kanatlı atlı pişmiş toprak sima parçası

  LATW Cat. 57

  Pişmiş Toprak Mimari Levha

  Terrakotta

  (Lidya)

  Yatay simaya ait pişmiş toprak parçası, oluk ağzının bir kısmı korunmuş (alt sağda); silmeli ve krem renkli, koyu sepya boyalı, kırmızı-kahverengi astarlı, kanatlı bir at kısmen görülür, sağa doğru şaha kalkmış ve oluk üzerinde kancayla sonlanan dar ...

 • Pişmiş toprak sima veya geison parçası, spiral/lyra bezemeli
  Pişmiş toprak sima veya geison parçası, spiral/lyra bezemeli

  LATW Cat. 58

  Pişmiş Toprak Mimari Levha

  Terrakotta

  MÖ 560-550 civarı (Lidya)

  Eğik sima veya geisona ait pişmiş toprak parçası; silmeli ve krem rengi, koyu sepya tonlarında boyalı, kırmızı-kahverengi astarlı, başlıca iki bezeme alanı görülür, tüme daha yakın olan spiral veya lyra motifli ve balık sırtı şeklinde üst veya alt bo...

 • Pişmiş toprak sima parçası, kanatlı at ve komast figürlü
  Pişmiş toprak sima parçası, kanatlı at ve komast figürlü

  LATW Cat. 59

  Pişmiş Toprak Mimari Levha

  Terrakotta

  Büyük olasılıkla MÖ 6.yy'ın ilk yarısı (Lidya)

  Yan oluklu bir pişmiş toprak simanın sağ alt köşesi. Ön tarafı beyaz boyalı yüzey üzeri silmeli ve figür bezemelidir. Şaha kalkmış atın şekilli arka ayakları, kuyruğun korunagelen kısmıyla beraber sola dönüktür. Daha çok kanatlı bir Pegasus'a benzeye...

 • Mimari pişmiş toprak ve çatı kiremitlerinden oluşan rekonstrüksiyon topluluğu
  Mimari pişmiş toprak ve çatı kiremitlerinden oluşan rekonstrüksiyon topluluğu

  LATW Cat. 60

  Pişmiş Toprak Mimari Levha

  Terrakotta

  MS 1976-1981 (Modern)

  Dokuz pişmiş toprak kiremit, kil astarlı ve elektrikli fırında pişirilmiş; Sardeis, 1976-1981. Kilden yapılmış pişmiş toprak kiremitler Turgutlu/Kasaba yakınındaki Urganlı çömlekçileri tarafından hazırlanmıştır. Üç astar hazırlanmış, beyaz, kırmızı v...

 • Pişirme kabı
  Pişirme kabı

  LATW Cat. 61

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Seramik pişirme kabında (khytra), ateşe koyulan kabın çatlamasını önlemek amacıyla ince kum katkılı kil kullanılmıştır (pişirme kapları). Düz dipli, küresel gövdeli, kalınlaştırılmış ağızlıdır. Ağız kenarından yükselen şerit kulpludur. Tam. Yükseklik...

 • Pişirme kabı altlığı
  Pişirme kabı altlığı

  LATW Cat. 62

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Ocak üzerinde pişirme kabı taşımaya yarayan, kaba hamurlu kap altlığıdır. Çark yapımı inceltilmiş, silindirik gövde, çapının yaklaşık 1/4'ü içine kömür alabilmesi için kesilmiştir. Pişirme kabının konduğu üst kısım eğimli ve kalınlaştırılmış dudağa s...

 • Pişirme kabı
  Pişirme kabı

  LATW Cat. 63

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Küçük, küresel pişirme kabı, kaba hamuru pişirme kapları grubundandır. Düz dipli, küresel gövdeli, dışa dönük ağızlıdır. Ağız kenarından yükselen şerit kulpludur. Dış yüzeyde ince boya astarlıdır. İçte kullanım nedeniyle hafif yıpranma vardır, dışta ...

 • Pişirme kabı kapağı
  Pişirme kabı kapağı

  LATW Cat. 64

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Düz profilli, dışa eğik yumru kulpludur. Kapak, pişirme kabının kulbunun girebileceği büyüklükte kısmen kesilmiştir. Tam. Yükseklik 0.054; çap 0.200.

 • Süzgeç
  Süzgeç

  LATW Cat. 65

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Üç kulplu büyük süzgeç. Geniş, dışa eğik dudaklı, ortası dışardan içeriye doğru delikli, kase benzeri süzgeç. Dışta deliklerin yerlerini belirlemeye yardımcı çizgiler vardır. 3 yatay kulp, yuvarlak kesitli, ağza düz tutamak benzeri bağlıdır. Tüm iç v...

 • Kaba hamurlu kase
  Kaba hamurlu kase

  LATW Cat. 66

  Seramik

  Pişmiş toprak

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Bezemesiz, kaba hamurlu içe dönük ağızlı. Dibi çarktan özensiz şekilde iple kesilerek alınmış, gövde ve hafif içe dönük ağız hafif kavislidir. Tüme yakın, birleştirilmiştir. Yükseklik 0.085-0.089; ağız çapı 0.132-0.147 m.

 • Bazalt havan ve mermer havan eli
  Bazalt havan ve mermer havan eli

  LATW Cat. 67

  Taş Kap

  Bazalt, Mermer, Taş

  MÖ 6.yy ortaları (Lidya)

  Bazalt havan ve beyaz sürtme taşı veya havan eli. Havan alçak dikey ağızlı ve üç ayaklı sığ bir kasedir. İç yüzey kullanımdan pürüzsüz aşınmış; dış yüzey pürüzsüzce işlenmiş ama cilalanmamıştır. Ayaklar dikdörtgen kesitli, dışta dikey yivlidir. Sürtm...

 • Demir rende
  Demir rende

  LATW Cat. 68

  Madeni Eser

  Demir

  MÖ 6.yy ortasından önce (Lidya)

  Demir. Uzun kenarları boyunca iki dar şeritle sağlamlaştırılmış, şeritlerden biri olduğu yerden çıkarak diagonal biçimde levhanın çevresinden geçer (eklemenin nasıl bir yöntemle yapıldığı tespit edilememiştir). Merkezi levha üzerinde, uzunluğu boyunc...