• latw-35-1
    Artemis ve Kybele'yi gösteren mermer sunak steli. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Artemis ve Kybele'yi gösteren mermer sunak steli

Dönem
MÖ 400 civarı, Geç Lidya (Pers)
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 3937
Müze Envanter No.
3937
Sardeis veya Müze Env. No.
S68.006
Malzeme
Mermer, Taş
Eserin Türü
Heykel
Heykelin Türü
Stel, Kabartma, İnsan Figürü
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
Syn
Açma
Syn FC 68
Locus
Syn FC Spolia
Koordinatlar
E110.68 - E111.39 / N5.91 - N6.53 *96.51
Tanım
Beyaz mermer. Dikdörtgen stelin tepesi günümüze korunagelmemiştir. Kabarık bordürler basamakların, antelerin ve tapınak veya naiskos alınlığının silmelerini göstermekte ve kabartma olarak işlenmiş dört figürü çevrelemektedir. Silmeli alanının üçte ikilik bölümünü solda ve ortada ayakta, frontal, uzun khiton ve mantolu, polos giyen iki kadın figürü kaplar. Uzun olan figür, sol elinde bir geyik tutar; ortadaki ise bir aslan. Sağda, onlara dönük olan iki figür sol profilden betimlenmiş, biri diğerinin önünde, öndeki uzun boylu ve erkek, arkadaki kadın, her ikisi de sağ kollarını dirsekten yukarı kaldırmış; sol kollarıysa yatay durmaktadır. İki profilden figürün yukarısında düz oval bir obje. Yükseklik 0.99 m; genişlik 0.667 m; altta kalınlık 0.29 m.
Yorum
Sardeis'te Geç Roma Sinagogu'nda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. No. 35 gibi muhtemelen Sardeis Kybele Tapınağı’na sunulan bir adaktı. Geyikli figür Artemis, aslanlı figür ise Kybele; oval objeyse Kybele'nin tympanumudur.
Ayrıca bakınız
Greenewalt, “Lidya Tanrıları”; Cahill, “Sardeis Şehri”. Bkz.: R2 Cat. 20
Kaynakça
Hanfmann ve Ramage 1978, 58-60, no. 20; Dedeoğlu 2003, 45, Şek.
Yazar
CHG