• latw-213-1
    Sur içerisindeki tahribat seviyesinden savaş (?) orağı (No. 213). (Telif hakkı Sart Amerikan Hafriyat Heyeti / Harvard Üniversitesi)

Demir orak

Dönem
MÖ 570-540, Lidya
Sardeis veya Müze Env. No.
M94.013
Malzeme
Demir
Eserin Türü
Madeni Eser
Metal Eserin Türü
Alet
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
MMS/S
Açma
MMS/S 94.1
Locus
MMS/S 94.1 Locus 58
Koordinatlar
E115 / S156.4 *105.9
Tanım
Demir. Bıçak ve ona bağlı demir bir elek veya filtre parçası. Bıçak ve “etrafını saran” kabza yuvasıyla beraber yapılmıştır. Korunagelen uzunluk 0.27 m, en fazla genişlik 0.035 m (bıçak uzunluğu 0.22 m; kabza yuvası uzunluğu 0.05 m).
Yorum
Orak, demir kılıç Νo. 212’nin yanında, MÖ 6. yüzyılın ortasına ait tahrip tabakasıyla kaplı bir yerleşim alanı yüzeyinde bulunmuştur. Anadolu geleneğinde antik kaynaklardan ve sanat eserlerinden bilinen kısa kabzalı (Yunanca drepanon) veya mızrak-orak (dorudrepanon) formlu bir silahtır (Sekunda 1983, Sekunda 1996; ayrıca Tatarlı'da yaklaşık MÖ 480'e tarihlenen bir mezara ait resimlerde betimlenmiştir: Cahill, “Sardeis'te Pers Tahribi”). Aynı alandaki tahrip tabakasında demir şişlerle beraber bulunan diğer kavisli bıçaklar, silah olmak için fazla küçük olmalarına karşın, N. D. Cahill'e göre yıkımla sonuçlanan mücadele sırasında silah olarak kullanılan tarım ve ev aletleri olmalıydı.
Ayrıca bakınız
Cahill, “Pers Tahribi”.
Kaynakça
Greenewalt 1997, 10-12, 17-18.
Yazar
CHG