• latw-205-1
    Alabaster alabastron. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Alabaster alabastron

Dönem
Olasılıkla MÖ 5.yüzyıl, Geç Lidya (Pers)
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 9082
Müze Envanter No.
9082
Sardeis veya Müze Env. No.
S03.132
Malzeme
Alabaster, Taş
Eserin Türü
Taş Kap
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
Nec
Açma
Tomb 03.1
Locus
Tomb 03.1 Locus 1
Koordinatlar
W540 / S995
Tanım
Kalsit (Mısır alabasteri) alabastron. Yuvarlak dipli, uzatılmış oval gövdeli; yuvarlatılmış dudaklı yatay ağızlı. Ağzın altında iki küçük tutamak kulp mevvuttur. Parçalardan birleştirilmiş, birkaç parça eksiktir. İç ve dış yüzeyde ince çark izleri görülür. Yükseklik 0.132 m, çap 0.044 m.
Yorum
No. 196-205ile aynı mezardan; bir iskelet gövdesinin ortası yanında, lekythoslardan birinin yanında bulunmuştur (bakınız; Baughan, “Lidya Gömü Gelenekleri”). Alabastron, yapımında en çok kullanılan malzemenin adını alır (ya da tersi, taş adını bu kaptan alır). Kökeni Mısır'a dayanır, ancak MÖ 7. yüzyıldan dördüncü yüzyıla kadar Anadolu'da ve Yunanistan'da yaygınlaşmıştır. Yarı saydam taştan yapılmış örneklerin yanı sıra, aynı form pişmiş toprak, genellikle, gümüş ve diğer malzemelerde de kopyalanmıştır; dört gümüş örnek Güre yakınındaki mezarlarda bulunmuştur (Özgen, “Lidya Hazinesi”). Kokulu yağ kabı olarak, karşı sedire sunu olarak yerleştirilmiş olan pişmiş topraktan lekythosla aynı işlevi görse de daha prestijlidir (No. 203).
Ayrıca bakınız
Baughan, “Lidya Gömü Gelenekleri”.
Kaynakça
Greenewalt 2005, 82-3; Roosevelt 2008; Susanne Ebbinghaus tarafından hazırlanan yakında çıkacak çalışma.
Yazar
NDC