• latw-133-10
  Kendirlik'ten altın kumaş aplikleri ve süslemeleri. (Crawford H. Greenewalt, jr. şahsi fotoğrafı)
 • latw-133-20
  Altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Lamassu (Manisa 6277). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-30
  Kendirlikten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Sekiz taç yaprağı rozet (Manisa 6278). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-40
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Lotus çiçekleri (Manisa 6282). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-50
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Zincir kesimleri (Manisa 6279). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-60
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Lotus tomurcukları (Manisa 6281). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-70
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Kenet veya yuvarlak başlı çivili rozetler (Manisa 6286). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-80
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Nar taneleri (Manisa 6284). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-90
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Silindir biçimli tüplü iki nar tanesi boncuklu ve rozetli pandantifler (Manisa 6285). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-100
  Kendirlik'ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri. Dört taçyaprak rozet (Manisa 6287). (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
 • latw-133-110
  Kendirlik'ten altın kumaş aplikleri ve süslemeleri. (Crawford H. Greenewalt, jr. şahsi fotoğrafı)
 • latw-133-120
  Kendirlik'ten altın kumaş aplikleri ve süslemeleri. (Crawford H. Greenewalt, jr. şahsi fotoğrafı)
 • latw-133-130
  Kendirlik'ten altın kumaş aplikleri ve süslemeleri. (Crawford H. Greenewalt, jr. şahsi fotoğrafı)

Kendirlik’ten altından kumaş aplikleri ve süslemeleri

Dönem
Geç Lidya (Pers)
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 6277-6287
Müze Envanter No.
6277-6287
Malzeme
Altın
Eserin Türü
Takı ve Süs
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
BT
Tanım
Bir ya da birden fazla kumaş parçasına ait olan altın süsleme ve takılardan oluşan topluluk. Roosevelt 2003, 632’ye göre:" büyük olasılıkla takının çeşitli kısımlarına ait olan sekiz parça [iki küçük kenet veya yuvarlak başlı çiviler (MM6283), yivli silindir biçimli tüplü iki nar tanesi boncuklu pandantif (MM6284), silindir biçimli yivli tüp şeklinde dört pandantif, küçük kenetler veya altı adet taç yapraklı rozet motifli çiviler (MM6285)] ve çeşitli şekillerlerde damgalı ajur aplikler içerir. İnsan başlı ve boynuzlu, kanatlı boğa figürünün (lamassu?; MM6277) yanı sıra, 25 lotus tomurcuğu (MM6281), 26 lotus çiçeği (MM6282) ve 41 adet hilal biçimli zincir parçası (MM6279) büyük olasılıkla tomurcuk ve çiçek şeklinde sıralanan bir lotus zincirini oluşturuyorlardı. Kırk bir adet 8 küçük taç yapraklı bir rozet, yine bu topluluğa ait olabilir (MM6280). Geriye kalan çok sayıdaki rozetin düzenleniş biçimleriyle ilgili bilgimiz yoktur: Her birinde sekiz adet taç yaprağı olan 29 tane (MM6278), kenet veya çivileriyle beraber yedi tane (MM6286) ve her birinde dört taç yaprağı olan 192 tane (MM6287).” Çoğunda ait oldukları kumaşa bağlanmak için delikler açılmıştır.
Yorum
Kumaşları altın aplikelerle süslemek Lidya'da, özellikle de Pers döneminde, yaygın bir gelenekti ama bu esas olarak eski Yakın Doğu'ya kadar dayanan bir gelenektir (bakınız; Özgen ve Öztürk 1996, 166-7). Oldukça benzer örneklere Sardeis mezarlarında (İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde), Uşak çevresindeki tümülüs mezarlarda, özellikle de Toptepe'dekinde (No. 182) ve Ephesos Artemis Tapınağı’nda (No. 141-142) rastlanmaktadır. Buradaki aplike, çok sayıdaki motif çeşidiyle zengin bir örnektir.

Bu örnekler, Bin Tepe’de yer alan Kendirlik’teki tümülüs grubuna ait soyulmuş bir lahitten, 1976 yılında yapılan kurtarma kazısında çıkarılmıştır. Soyulmuş olmasından ötürü lahitte başka buluntuya rastlanmamıştır.

Ayrıca bakınız
Meriçboyu, “Takıları”; Baughan, “Lidya Gömü Gelenekleri”; Özgen, “Lidya Hazinesi”.
Kaynakça
Dusinberre 1997, 199; Dusinberre 2003, 262-3; Roosevelt 2003, 631-2.
Yazar
NDC