• latw-182-10
    10 altın aplik. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
  • latw-182-20
    38 altın aplik. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

38 altın aplik

Dönem
MÖ 6.yüzyıl sonu-5.yüzyıl başı, Geç Lidya (Pers)
Müze
Uşak, Arkeoloji Müzesi, 1.91.96
Müze Envanter No.
1.91.96
Sardeis veya Müze Env. No.
Uşak 1.91.96
Malzeme
Altın
Eserin Türü
Madeni Eser, Takı ve Süs
Metal Eserin Türü
Takı
Yerleşim
Toptepe Tumulus
Tanım
“Otuzaltı adet kare plakaların herbiri, sağa doğru koşan bir yabani tavşanın hemen üzerinde sağa doğru çullanan bir yırtıcı kuşu betimleyen kabartmalı bir sahneyle bezenmiştir. Bu sahnenin etrafında ve tüm alanda sıra halinde, küçük kabartma noktalar bulunur. Yabani tavşanın bedeninin altında ise yatay yarım hurma yaprağı vardır. Plakaların yüksek çizgili bir bordürü vardır ve köşelerde perforasyon (zımba deliği) görülmektedir. Yabani tavşanlar ve yırtıcı kuşlar Gordion'daki Orta Frig tabakalarındaki kemikten dizgin süsleri üzerinde ve Alis'in ve Akragas'ın Grek sikkeleri üzerindeki betimlemelerde eşleştirilirlerdi.” (Özgen ve Öztürk 1996). Çap 0.008 m, ağırlık 0.10 g, 0.11 g ve 0.12 g.
Yorum
Toptepe Tümülüsü’nden; yaklaşık 109 aplikten oluşan koleksiyonun hepsi 8 mm kare ve dört köşesinden deliklidir. 36 plakadaki sahnede tavşan, yırtıcı bir kuştan koşarak kaçmaktadır (Uşak 1.91.96); diğerleri bu yıldız benzeri motifin çeşitlemeleri şeklindedir.
Ayrıca bakınız
Baughan, “Lidya Gömü Gelenekleri” Özgen, “Lidya Hazinesi”; Kerschner, “Ionia’lılar ve Aiolia’lılar”; Meriçboyu, “Lidya Dönemi Takıları”.
Kaynakça
Özgen ve Öztürk 1996, no. 116.
Yazar
İÖ