• latw-113-10
    Miletos'tan mermer taklidi bezemeli omphaloslu phiale. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Miletos'tan mermer taklidi bezemeli omphaloslu phiale

Dönem
MÖ 6. yüzyılın ikinci-üçüncü çeyreği, Lidya veya Geç Lidya
Müze
Balat, Milet Müzesi, Z 05.6.123
Müze Envanter No.
Z 05.6.123
Malzeme
Pişmiş toprak
Eserin Türü
Seramik
Seramiğin Şekli
Omphaloslu Phiale
Seramik Mal Grubu
Lidya Günlük Kullanım Kabı
Pottery Attribution
Yerleşim
Miletus
Tanım
Ortası kabartmalı yarım küre biçimli kase. Astar, üzeri açık ve koyu kahverengi tonlarında sırlı; astar içte ince ve kırmızımsı kahverengi, dışta kalın ve sarımsı beyaz renklidir. İçte tümüyle mermer taklidi bezeme kaplı, mermer taklidi bezemenin ortası tek bir şeritle sınırlıdır. Dışta; sekiz mermer taklidi çizgi ağızla merkezi birbirine bağlar. Büyük oranda korunmuştur. Ağız çapı 13.6 cm, yükseklik 5.3 cm.
Yorum
Miletos'un dışında, günümüzde Zeytintepe adı verilen bir tepe üzerindeki Arkaik kentin yaklaşık 700 m batısında yer alan Aphrodite Tapınağı’nda bulunmuştur. Antik dönemde, temenos, deniz kıyısına ve sur dışında konumlanan Oikous'a yakındı. Zengin sunulara ve mermerden anıtsal mimariye ait az sayıdaki kalıntılara göre, Arkaik Dönem Aphrodite Tapınağı’nın en parlak zamanıydı. MÖ 7. ve 6. yüzyıllarda tanrıçaya adanan çömlek ve figürinler arasında Korinthos’tan, Atina’dan, Lakonia’dan, Kıbrıs’tan ve Mısır'dan ithal birçok parça bulunmaktadır. Bununla beraber, Lidya'ya ait parçalara oldukça az rastlanır. Omphaloslu phialeler No. 113 ve 114 stilistik açıdan homojen bir grup olan 6 mermer taklidi bezemeli vazoya aittir (beş phiale ve bir kotyle), bunlar MÖ 6. yüzyılın üçüncü çeyreği sonunda oluşmuş büyük bir buluntu kontekstine aittir. Aynı kişi tarafından adanmış olabilirler. Eğer öyleyse, phiale No 114 üzerindeki graffito bize bu kişinin adını vermektedir: Drymon. Karşılaştırma yapılabilecek bir parça için: No. 108, Greenewalt 2012, Şek. 15.
Ayrıca bakınız
Kerschner, “Ionia’lılar ve Aiolia’lılar”.
Kaynakça
Ehrhardt ve Kerschner yakında çıkacak çalışma; Tabaka ile ilgili: Pantaleon ve Senff 2008.
Yazar
MK