Monograph 13: Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts (2018)

by Jane DeRose Evans

Coins from the Excavations at Sardis: Their Archaeological and Economic Contexts. Coins from the 1973 to 2013 Excavations

PDF Versiyon

Lütfen PDF versiyona bakınız.

XML Katalog

Bu katalogda sikkeler verilerinin bir XML dosyası için buraya tıklayın.