Kazı Sonuçları Toplantısından Ön Raporlar (1999-2018), Crawford H. Greenewalt, jr. and Nicholas D. Cahill

Sardis, 2008 (İngilizce)

Lütfen PDF versiyonu bakınız.