• latw-220-10
    “Küçük Asya Açık Renkli Mal” haçlı tepsi. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
  • latw-220-20
    “Küçük Asya Açık Renkli Mal” haçlı tepsi. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

“Küçük Asya Açık Renkli Mal” haçlı tepsi

Dönem
6.yüzyıl-7.yüzyıl başları, Geç Roma
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 5347
Müze Envanter No.
5347
Sardeis veya Müze Env. No.
P67.002
Malzeme
Pişmiş toprak
Eserin Türü
Seramik
Seramiğin Şekli
Tabak
Seramik Mal Grubu
Küçük Asya
Pottery Attribution
Yerleşim
Sardis
Alan (Sektör)
BS
Açma
BS 67
Locus
BS Locus BS-E 1 (Area of)
Koordinatlar
E6 - E10 / S0 - S2 *97.35
Tanım
Küçük tepsi. Yüksek halka dip, keskin profilli sığ gövde. Champlevé tekniğinde bezenmiş, bezeme şeritleri içinde haçlıdır. Kazı bezeme merkezde değildir. Çap 0.13 m, Yükseklik 0.035m.
Yorum
“Küçük Asya Açık Renkli Mal" grubu açık kırmızıdan pembeye değişen kil renkli ve daha koyu kırmızı astarlı çömleklerin ayırt edilen ve oldukça kaliteli yapılan Geç Roma versiyonudur. Genelde bu parçadaki gibi champlevé tekniğinde bezemelidir, bezeme, pişirme sonrasında vazonun yüzeyine özenle kazınmaktadır (Hayes 1972, 408-410, lev. XXIIIa=our example); Rautman 1995). Her iki kapta da şekil ve yüzey bezemeleri açısından 6. ve 7. yüzyıl başlarına ait kaliteli gümüş sofra kaplarının etkisi vardır. Bu küçük champlevé tepsi ve onunla bağlantılı figürlü vazolar henüz tespit edilememiş üretim yerlerinden Sardeis'e getirildikleri vakit lüks eşyası olarak görülmüş olabilirler.

Sardeis'in batı kesimindeki bir ana caddeyi sınırlandıran bir sıra küçük alışveriş ve işlik alanlarından biri olan Bizans Dükkanı E1'den. Bu dükkanlara ve onlarla aynı çağa tarihlenen, caddenin karşısında yer alan evlere ait buluntuların çoğu (Bronzlar Evi, e.g. No. 222) 6. ve 7. yüzyıllarda kentte artan Hıristiyanlık’ın önemini yansıtır. Bununla beraber, dükkanlardan ele geçen diğer buluntular yerel iskancılar arasındaki güçlü bir Musevilik inancını işaret etmektedir. Sardeis'teki Sinagog, antik çağa ait bilinen en büyük Musevi toplantı odası yakında yer almaktadır. İçlerindeki buluntuların çoğunun tüm olarak ele geçmiş olması, dükkanların ve Sinagog'un MS 7. yüzyılda terkedilmiş olabileceğini göstermektedir (bakınız; Greenewalt, “Giriş”).

Ayrıca bakınız
Greenewalt, “Giriş”; Bizans Dükkânları..
Kaynakça
Hanfmann 1968, 17; Crawford 1990, E 1, Şek. 175-178.
Yazar
NDC, MLR