• latw-192-1
    Gökçeler'de tahrip olmuş tümülülüsten eserler. (Christopher Roosevelt'in şahsi fotoğrafı)

Gümüş bilezik

Dönem
Muhtemelen MÖ 5.yüzyıl başı, Geç Lidya (Pers)
Müze
Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 4612
Müze Envanter No.
4612
Malzeme
Gümüş
Eserin Türü
Madeni Eser, Takı ve Süs
Metal Eserin Türü
Takı
Yerleşim
Gökçeler?
Tanım
Açık olan uçları birbirine dönük buzağı başları şeklinde gümüş bilezik veya pazubent. Çap 0.061 m, halka kalınlığı 0.004 m.
Yorum
Çift olarak takılmışlardır. Her biri bir kolda, hayvan başlarıyla sonlanan gümüş veya altın bilezikler Akhaimenid dünyada değerliydi. Susa'da doğal ölçülerdeki heykelde Pers Kralı Darius uçlarında buzağı başı olan bilezikler takmaktaydı. Aynı yerde, sırlı tuğladaki bezemede Pers bekçileri benzer şekilde betimlenmiştir (bib ref="Stronach_1972_78478">Stronach 1972; Muscarella 1992, 227 No. 155-156); Persepolis'teki kabartmalarda (Schmidt 1953, lev. 32), İskender Mozaiği ve diğer birçok sahnede asiller ve diğer Persliler bu tarz takılar takmaktaydı. Persepolis'te Apadana'nın kuzey merdivenlerinde yer alan kabartmalarda Lidyalı temsilcilerin (VI) bu tip ve benzer formda bilezikler taşıması, bu takıların yerel üretim olduğunu düşündürür (Schmidt 1953, lev. 32; diğer temsilciler de bilezik getirmekteydi). Sardeis'ten geldiği söylenen buluntu topluluğunda antilop veya dağ keçisi başına sahip bir çift altın bilezik (günümüzde Berlin'de: Waldbaum 1983, No. 994-995); Oksus Hazinesi'nden çeşitli örnekler (Dalton 1964, 32-39, özellikle No. 134, 140); Susa'da Akhaimenid mezarından eş uçlu bir çift ( Tallon 1992) ve Pasargadae'de bir buluntu topluluğundan bir çift (Stronach 1978, 168 No. 1) gibi birçok Akhaimenid takılarından oluşan buluntu topluluklarında bu tip bileziklere rastlanmaktadır. Buzağı başı motifi uçlar 191 No’lu kepçe gibi başka objelerde de sıklıkla görülmektedir. Lidya Hazinesi’ndeki takılar arasında buzağı başlı yakın örneklere garip bir şekilde rastlanmasa da, bilezik ve bilezik çiftleri yer almaktadır. Ayrıca, Akhaimenid öncesi Urartu, İran ve Yunanistan'dan da örnekler bilinmektedir.
Ayrıca bakınız
Baughan, “Lidya Gömü Gelenekleri”.
Kaynakça
Özkan 1991, 132, no. 4; Dedeoğlu 2003, 67, Şek.; Roosevelt 2003, 556, 673; Roosevelt 2009, 241-2; C.H. Roosevelt tarafından hazırlanan yakında çıkacak çalışma.
Yazar
NDC