• latw-185-1
    Altından oturan koç. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Altından oturan koç

Dönem
MÖ 6.yüzyıl sonu veya 5.yüzyıl başı, Geç Lidya (Pers)
Müze
Uşak, Arkeoloji Müzesi, 1.129.96
Müze Envanter No.
1.129.96
Sardeis veya Müze Env. No.
Uşak 1.129.96
Malzeme
Altın
Eserin Türü
Madeni Eser, Takı ve Süs
Metal Eserin Türü
Takı
Tanım
“Koç sola doğru uzanmış şekilde gösterilmektedir. Baş cepheden ve bacaklarını altına almıştır. Tek parçadan, küçük ölçülerde yapılmıştır ve oval diplidir. Gövde ve dip noktalı dairelerle damgalanmış, boncuktaki tarama, önde, ortada aşağıya doğru eğim yapan üç silmeyle bordürlenmiş. Çıkık badem gözler, kirpik etkisi yaratan kısa kazıma çizgilerle kabarık bir hatta sahiptir. Stilize bacakların dış çizgileri çentikli bir silmeyle belirtilmiş, diz kapakları bombeli dairelerle gösterilmiştir. Boynun çevresinde düz küresel bir pandantifi olan boncuklu telden bir kolye asılıdır. Oval dip hafif boncuklu iki dar silmeyle çevrelenir. Figürün arkasına kenarlarında boncuklu tel olan silmeli halka eklenmiştir” (Özgen ve Öztürk 1996). Yükseklik 0.027 m, uzunluk 0.025 m, ağırlık 7.68 g.
Yorum
Bakınız No. 184.
Ayrıca bakınız
Baughan, “Lidya Gömü Gelenekleri”; Özgen, “Lidya Hazinesi”; Kerschner, “Ionia’lılar ve Aiolia’lılar”; Meriçboyu, “Lidya Dönemi Takıları”.
Kaynakça
Özgen ve Öztürk 1996, no. 151; Meriçboyu 2001, 61-63.
Yazar
İÖ