• latw-181-1
    Sandal biçimli bir çift küpe. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Sandal biçimli bir çift küpe

Dönem
MÖ 6.yüzyıl sonu-5.yüzyıl başı, Geç Lidya (Pers)
Müze
Uşak, Arkeoloji Müzesi, 1.89.96
Müze Envanter No.
1.89.96
Sardeis veya Müze Env. No.
Uşak 1.89.96
Malzeme
Altın
Eserin Türü
Takı ve Süs
Yerleşim
Toptepe Tumulus
Tanım
“İki adet sandal biçimli küpe (kimi zaman "yelken-biçimli" olarak adlandırılır") alt kısmı sivri sonlanan ve sivri uçları olan bir hilal formundadır. Keskin bir şekilde inceltilmiş olan kenarı kulağa geçirilen uzun düzgün bir kancanın içine girer. Merkezin aşağısındaki iki yanda keskin dönüşle aşağıya doğru dikey iner. Her iki küpe de iki ayrı parçanın birleştirilmesiyle yapılmıştır" (Özgen ve Öztürk 1996, No. 113). Yükseklik 0.013 m, uzunluk 0.02 m ve 0.022 m, ağırlık 4 g ve 3.6 g.
Yorum
Toptepe Tümülüsü’nden. Benzer küpeler Ephesos'ta (No. 144), Sardeis'te Gökçeler mezar grubunda (No. 189 ff) ve başka yerlerde de bulunmuştur. Bu altın örnekler No. 187’ye benzeyen bir formda yapılmıştır. Dördü Lidya Hazinesi'nde bulunmuştur. Bu tip küpelerin dökümünde kullanılan kalıplar (büyük olasılıkla tunç) Sardeis'te de bulunmuştur (Waldbaum 1983, No. 950-951). Tunç örnekler MÖ 6. yüzyıl ortasında yıkılmış olan Lidya evlerinden bulunanlar arasındadır.
Ayrıca bakınız
Özgen, “Lidya Hazinesi”; Kerschner, “Ionia’lılar ve Aiolia’lılar”; Meriçboyu, “Lidya Dönemi Takıları”.
Kaynakça
Özgen ve Öztürk 1996, no. 114.
Yazar
İÖ