• latw-180-10
    Bir çift nar topuzlu (arı kovanı) iğne. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Bir çift nar başlı (arı kovanı) iğne

Dönem
MÖ 6.yüzyıl sonu- 5.yüzyıl başı, Geç Lidya (Pers)
Müze
Uşak, Arkeoloji Müzesi, 1.149-150.96
Müze Envanter No.
1.149-150.96
Sardeis veya Müze Env. No.
Uşak 1.149-150.96
Malzeme
Altın
Eserin Türü
Madeni Eser, Takı ve Süs
Metal Eserin Türü
Takı
Tanım
“İki iğne görünürde aynıdır. Baş, bezemesiz ve yatay yivli sıralar şeklinde altı dışbükey parçaya bölünmüş ve boncuklu telle birbirinden ayrılmış soyut nar formundadır. Üstte, iç bükey profilli bir çember üzerinde, altı yarı açık taç yapraklı bir küçük çiçek bulunur. Nar, altta ve üstte boncuklu tel halkaları olan ters konik biçimli bir dibe sahiptir. İğnelerden birisinin gövdesi ucuna doğru kırıktır, üretim sırasında kırılmıştır ve hiçbir zaman kullanılmadığı tahmin edilmektedir. Diğer iğnenin inceltilmiş gövdesi bir kancanın içine kıvrılmıştır. Küçük çiçeğin bir taç yaprağı eksiktir. Benzer soyut nar formları Ephesos'ta da bulunmuştur” (Özgen ve Öztürk 1996). Kırık iğne uzunluğu 0.063 m, iğne başının yüksekliği 0.029 m, genişlik 0.014 m ve 0.015 m; ağırlık 7.95 g ve 9.14 g.
Yorum
Lidya Hazinesi'nden, buluntu yeri bilinmiyor. Ephesos'tan benzer bir iğne için bakınız; No. 143.
Ayrıca bakınız
Özgen, “Lidya Hazinesi”; Kerschner, “Ionia’lılar ve Aiolia’lılar”; Meriçboyu, “Lidya Dönemi Takıları”.
Kaynakça
Özgen ve Öztürk 1996, no. 169.
Yazar
İÖ