• latw-177-10
    Piramidal damga mühür pandantifi. Baskı tekniğinde işlenmiş grifonun yer aldığı alt yüzeyin görünümü. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
  • latw-177-20
    Piramidal damga mühür pandantifi. Baskı tekniğinde işlenmiş grifonun yer aldığı alt yüzeyin görünümü. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)
  • latw-177-30
    Piramidal damga mühür pandantifi. (Vedat Nedim Tör Müzesi'nin izni ile.)

Piramidal damga mühür pandantifi

Dönem
MÖ 6.yüzyılın ilk yarısı veya ortası (Meriçboyu), Geç Lidya (Pers)
Müze
Uşak, Arkeoloji Müzesi, 1.70.96
Müze Envanter No.
1.70.96
Sardeis veya Müze Env. No.
Uşak 1.70.96
Malzeme
Altın, Taş
Eserin Türü
Takı ve Süs, Mühür
Yerleşim
Ikiztepe Tumulus
Tanım
“Taşın altındaki parçada bir çift tek boynuzlu Akhaimenid kanatlı grifon görülür. Birbirine bakan grifonlar oturur vaziyettedirler. Birer ön pençelerini yukarıda birleştirirler. Taş üstte yatay olarak delinmiştir. Ortada kalınlaşan ve uçlarda incelen altın bir tele asılıdır. Kalın kısmı bir ilmeğe çevrilir ve uçları delikten geçirilerek ilmeğin tersi yönünde döndürülür. No. 92, 93 ve 94'ün tellerine benzer” (Özgen ve Öztürk 1996). Asılı ilmekle birlikte yükseklik 0.023 m, altta genişlik 0.016 m, ağırlık 7.73 g.
Yorum
İkiztepe Tümülüsü’nden. Meriçboyu Sardeis'te bulunan ve Pers döneminin bilinen sekiz kenarlı damga mühür formundan farklı olması nedeniyle Pers döneminden çok Lidya dönemine tarihlendirmiştir.
Ayrıca bakınız
Özgen, “Lidya Hazinesi”; Dusinberre, “Mühürleri”; Meriçboyu, “Lidya Dönemi Takıları”.
Kaynakça
Özgen ve Öztürk 1996, no. 95; Meriçboyu 2001, 58-60.
Yazar
İÖ